APM Terminals biedt gecertificeerde oplossing voor het wegen van containers

APM Terminals biedt gecertificeerde oplossing voor het wegen van containers

Met het oog op de weegplicht voor zeecontainers, bieden APM Terminals Rotterdam en Maasvlakte II een gecertificeerde weegoplossing aan. De weegservice op beide terminals verzekert verladers en expediteurs ervan, dat containers, waarvan het geverifieerde containergewicht (VGM) niet beschikbaar is bij het inleveren op de terminal, geen onnodige vertragingen met zich mee zal brengen.
Met ingang van 1 juli 2016 wordt de aanpassing van het Safety of Life at Sea Convention (SOLAS) verdrag van kracht. De verlader is vanaf dan verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste massa van de container voordat deze aan boord van een zeeschip geladen mag worden.
De terminal systemen van APM Terminals Rotterdam en Maasvlakte II zijn aangepast zodat rederijen VGM informatie in EDI berichten kunnen verstrekken aan de terminal. In naleving van de regelgeving zal APM Terminals vanaf 1 juli geen exportcontainers laden voor welke geen VGM is verstrekt.

Via de website www.vgmrotterdam.nl kan men het generen van een VGM aanvraag voor het wegen indienen. Het door de terminals gebruikte weegtoestel voldoet aan de wettelijke eisen die zijn voorgeschreven door Europese- en Nederlandse regelgeving inzake meetinstrumenten