Stormy weather conditions and heavy windgusts APMT MVII

Geachte relatie,

Het weersvoorzicht ziet er niet hoopvol uit voor de komende 24 uur. De operatie zal gedurende deze periode vertragen of zelfs volledig stoppen. Onze excuses voor de vertraging.

We zullen u informeren zodra zich er veranderingen voordoen.

Met vriendelijke groet,

Sylvester van Kranenburg
Manager Execution Operations

Dear relation,

Weather forecast does not looking very promising for the next 24 hours. Ops might be hampered and/or stopped during this period.
Please accept our apologies for the delay.

We will inform you you as soon as any changes occur.

Kind regards,

Sylvester van Kranenburg
Manager Execution Operations