Spoor

  • Centraal gelegen op de Maasvlakte aan het hoofdspoor. Direct in verbinding met de Betuwelijn die Rotterdam met Duitsland verbindt. Een snelle treinafhandeling door vergaand geautomatiseerde processen. En toegankelijk voor lading van andere terminals en distributiebedrijven. Dit zijn facetten van de geïntegreerde railterminal van APM Terminals MVll. Wij bieden een betrouwbare ontsluiting van Europa via spoor: veilig, snel en efficiënt!

Stabiele en hoge productiviteit

Op onze railterminal is de aan- en afvoer van containers volledig geautomatiseerd met stackkranen en automatische wagens. Dat geldt ook voor de meeste handelingen met de railkranen. Handmatige bediening van de railkranen vindt alleen plaats in bemande gebieden. Dit garandeert een stabiele en hoge productiviteit van onze railkranen en zorgt – samen met onze dedicated railstacks – voor voorspelbare afhandeltijden van uw trein.

Tijdig en correct elektronisch voormelden

APM Terminals MVll verzoekt u om alle gegevens van de container en de trein tijdig en volledig elektronisch voor te melden via de service Rail Planning van Portbase. Uw bezoek aan onze terminal wordt dan optimaal voorbereid. Wij koppelen vervolgens containerstatusinformatie en verwachte lostijden aan u terug. Deelname aan de service Rail Planning is gratis voor railoperators.

Routeplanner voor intermodaal vervoer

Steeds meer expediteurs en verladers kiezen voor efficiënt, duurzaam en file-mijdend vervoer via binnenvaart of spoor. APM Terminals MVll stimuleert dit. Voor ons is een goede verdeling van in- en uitgaande containers over weg, spoor en binnenvaart van groot belang. Dit zorgt ervoor dat we de steeds grotere schepen ook aan de landzijde snel en zonder vertraging kunnen afhandelen. Op www.liftingintermodal.com bieden wij expediteurs en verladers daarom een overzicht van de beschikbare spoorverbindingen en de bijbehorende railoperators. Na het invullen van enkele gegevens (containernummer/ bootnaam en herkomst / bestemming) toont de routeplanner de meest efficiënte route voor een import- of exportcontainer.
Op deze manier promoten wij spoorverbindingen gezamenlijk met de railoperator. We zorgen ervoor dat huidige verbindingen bekend worden in de markt en creëren kansen om nieuwe spoorverbindingen op te zetten.

Toegankelijk voor lading van andere terminals en distributiebedrijven

De spoorterminal van APMT MVII ligt centraal op de Maasvlakte, direct naast de havenspoorlijn en op het doorlopend spoor. Deze ligging maakt het uitermate geschikt als een consolidatiepunt voor maritieme en continentale volumes op de Maasvlakte. Met het Open Access Rail Terminal concept worden spooroperators in staat gesteld om aanvullend aan het import- en exportvolume die via APMT MVII wordt afgehandeld ook andere volumes via APMT MVII te bundelen. Meer info