Q&A Import

Importprocedure APM Terminals MVII

Hoe kan ik break bulk en/of out-of-gauge lading voormelden?

OOG lading kan via de normale voormeldprocedure aangemeld worden via Portbase met het ‘Flat’ nummer. Break bulk lading kan ook via de normale voormeldprocedure aangemeld worden met het boekingsnummer of unieke breakbulk nummer. Het Supporting Services team gaat over breakbulk en is bereikbaar via MVII.specialcargo@apmterminals.com.

Hoe kunnen fysieke documenten (T2L, T2F, TIR, ATA CARNET) afgeven worden op de terminal?

Bij binnenkomst op de terminal is er bij de parking een (nood)balie waar fysieke documenten afgegeven kunnen worden. De documenten moeten wel elektronisch aanwezig zijn om de status OK te krijgen.

Hoe kan ik intracommunautaire lading (ICT) voormelden?

In Portbase (PCS) in de service Melding Import Documentatie kan intercommunautaire lading aangemeld worden.

Wat gebeurt er als de terminal een technische storing heeft?

Bij een technische storing kan er niet voorgemeld worden. Zodra het probleem opgelost is zal de terugkoppeling weer plaatsvinden. Als de technische storing optreed nadat de voormelding en terugkoppeling plaatsgevonden heeft zal er gecommuniceerd worden als de storing implicaties heeft voor u.

Hoe kan er een truckslot aangevraagd worden bij de terminal?

Het aanvragen van een truckslot kan gedaan worden via Portbase (PCS) in de service Road Planning. Hierbij wordt er een TAR (Truck Appointment Refference) nummer uitgegeven waarmee toegang tot de terminal verkregen wordt.

Hoe worden truckslots toegewezen?

Slottijden worden toegewezen aan de hand van de volgorde van de voormeldingen, het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’ wordt hier gehanteerd.

Hoe lang is een truck tijdslot?

Een truckslot is 30 minuten met een tolerantie van 45 minuten voor- en na het slot.

Hoe lang vantevoren kan een truck tijdslot worden aangevraagd bij de terminal?

Een truckslot kan altijd aangevraagd worden, de container kan alleen opgehaald worden als de status OK is.

Wat moet ik doen als ik mijn truckslot niet kan halen?

Wanneer het slot niet gehaald kan worden moet het slot door geschoven worden of vervroegd worden. Dit kan door middel van update berichten via de service Road Planning van Portbase (PCS).

Wat gebeurt er als de terminal een storing heeft waardoor ik niet geholpen kan worden in mijn truck tijdslot?

In het geval van een calamiteit kan het voorkomen dat de terminal gesloten wordt, hierbij is er geen toegang voor vervoerders tot de terminal. In geval van kleinere verstoringen worden de trucks verwezen naar de P-TR. Wanneer de gate voor korte tijd gesloten is worden bij de opening van de gate eerst de vervoerders behandeld die op de parkeerplaats staan. Wanneer de gate voor langere tijd gesloten is, zullen de vervoerders behandeld worden aan de hand van de reguliere tijdsloten.

Wat gebeurt er als de documentatie van een aantal containers op een trein niet in orde blijkt te zijn?

Als een deel van de containers NOT OK hebben wordt de trein wel toegelaten op de terminal. De containers die de status NOT OK hebben worden niet gelost.

Hoeveel tijd voor aankomst van de trein dienen de documentgegevens bij de terminal bekend te zijn?

De documentgegevens zijn opgesplitst in 2 delen. De status opvraag van de importcontainer moet gedaan worden voor ETA deepsea schip. Dit om ervoor te zorgen dat de container in de juiste stack gezet kan worden. De voormelding kan gedaan worden tot 6 uur voor ETA trein, de status moet dan wel direct OK zijn.

Hoe wordt omgegaan met 'te laat' binnenkomende treinen (bijv. a.g.v. vertragingen onderweg)? Worden deze wel binnengelaten of worden ze geweigerd?

Treinen worden niet geweigerd en worden binnengelaten bij beschikbare capaciteit. Mocht de containerinformatie (documenten / containers) niet in orde zijn, zullen desbetreffende containers niet gelost / geladen worden.

In hoeverre controleren de terminals ook gevaarlijke stoffen (IMO-labels, UNDG-nummers) bij het aanleveren van IMO-containers?

Dit wordt altijd gedaan. Ook deze gegevens zijn belangrijk in een loslijst van een trein, barge of truck. Indien IMO gegevens niet matchen wordt de container niet op de terminal toegelaten.

Wat is de definitie van de termen Gate In en Gate Out bevestiging?

Gate-in is het moment dat de container een yardpositie krijgt. Gate-out voor truck is na het aanbieden van de cargocard bij de gate-out pedestal. Voor trein en barge is gate-out het moment van bevestigen van laden op trein/lichter.

Wat als meerdere partijen dezelfde documentgegevens insturen? (ref. MID, MED)

Als de documenten al ingediend zijn zal er een foutmelding verstuurd worden dat het document reeds ingevoerd is. Behalve bij de MED documenttypes ICT en MID kunnen de documenten overschreven worden.

Wat is de gemiddelde uptime van Portbase (PCS) en wat te doen als de container- en document-voormeldingen niet elektronisch doorgezet kunnen worden via Portbase (PCS)?

Portbase (PCS) garandeert een uptime van 99,5%. Het systeem is dubbel uitgevoerd waardoor de continuïteit maximaal wordt gewaarborgd. Bij (gedeeltelijke) uitval worden in overleg noodprocedures van kracht, zodat toch kan worden doorgewerkt.

Is er sprake van een (nood-)balie waar de documenten afgeleverd kunnen worden, mochten de documenten (per abuis) nog niet voorgemeld zijn?

Bij APM Terminals MVII zal er een (nood)balie zijn waar fysieke documenten afgegeven kunnen worden. De documenten moeten wel elektronisch aanwezig zijn om de status OK te krijgen. Bij de (nood)balie kunnen de documenten nog ingescand worden, dit moet dan wel gebeuren voor de treshold van het tijdslot.

Kan ETA binnenvaartschip toegevoegd worden in de voormelding?

Ja, dit is standaard onderdeel van de service Barge Planning.

Hoe verloopt de communicatie vanuit APM Terminals MVII over operationele afwijkingen?

APM Terminals MVII communiceert op containerniveau via Portbase (PCS). Daarnaast wordt er over grote verstoringen gecommuniceerd via de website www.DailyLiftingMVII.nl.

Wat als een schip vertraagd is? Welke terugkoppeling vindt er dan plaats (aan exporteurs, expediteurs, importeurs en vervoerders) vanuit de terminal?

APM Terminals MVII communiceert op containerniveau via Portbase (PCS) met de vervoerders. Daarnaast wordt er over grote verstoringen gecommuniceerd via de website www.DailyLiftingMVII.nl.

Hoe lang van te voren moet de 2e chauffeur zich bij de terminal aanmelden als deze meerijdt?

Een chauffeur in opleiding kan van te voren aangemeld worden via MVII.security@apmterminals.com. Andere bijrijders zijn uit veiligheidsoogpunt niet toegestaan.

Kan ik een truck tijdslot aanvragen voordat de Melding Import Documentatie is gedaan?

Het is op elk moment mogelijk om in combinatie met een voormelding in Road Planning een truck tijdslot aan te vragen. De chauffeur kan echter pas op de terminal terecht wanneer de Melding Import Documentatie is gedaan en alle statussen in de service Road Planning op groen staan.

Waarom wil APM Terminals MVII vooraf de vervolgmodaliteit weten?

Containers zijn na lossing zo direct op de juiste locatie te stacken, APM Terminals MVII heeft dedicated stacks; doordat de container in de juiste stack staat kunnen vertragingen en extra handelingen worden voorkomen.

Hoe snel na lossing is een container beschikbaar?

Als de Melding Import Documentatie is gedaan en alle statussen in de service Road/Barge/Rail Planning op groen staan, is de container direct na lossing beschikbaar.

Om als vervoerder goed te kunnen plannen, is het belangrijk om te weten wanneer een container wordt gelost. Is deze informatie beschikbaar?

Een indicatie van de verwachte lostijd wordt gecommuniceerd als terugkoppeling op de statusaanvraag via Portbase.

Ik heb mijn container al ingeleverd op de terminal, maar zie dat ik een foutief containernummer heb doorgegeven. Wat moet ik doen om dit te wijzigen?

Het is niet mogelijk een andere container aan te leveren dan vermeld in de voormelding. De voormelding moet dan gecancelled worden en de het juiste containernummer moet met een nieuwe voormelding gedaan worden.

Wie kunnen truck tijdsloten aanvragen bij de terminal?

Alle wegvervoerders die werken met de service Road Planning van Portbase.

Hoelang van te voren moet ik voormelden om een passend truck tijdslot te krijgen?

Het verkrijgen van een passende truck tijdslot hangt af van de drukte op de terminal. Het reserveren van een tijdslot kan het beste zo vroeg mogelijk gebeuren. Doordat de gehele capaciteit continu beschikbaar is verwachten we dat slottijden goed verkrijgbaar zijn, echter gedurende piektijden kan het zo zijn dat er enkele uren tussen de gewenste en de eigenlijke slottijd zitten.

Is het mogelijk om binnen een half uur voor aankomst nog voor te melden?

Bij APM Terminals MVII is het mogelijk om binnen een half uur voor aankomst nog een truck tijdslot te reserveren mits er beschikbare tijdsloten zijn.

Wat gebeurt er indien een gewenst truck tijdslot vol is?

Wanneer een gewenst truck tijdslot vol is, zal APM Terminals MVII u het eerstvolgende, dichtstbijzijde tijdslot toewijzen.

De container is verkeerd voorgemeld, bijvoorbeeld het type container klopt niet. Vervalt mijn truck tijdslot nu?

Als uw container verkeerd is voorgemeld volstaat het om een update te doen via Road Planning met de juiste informatie.

Kan voor het inleveren van een container bij APM Terminals Rotterdam en het vervolgens opzetten van een container bij APM Terminals MVII worden volstaan met het aanvragen van 1 truck tijdslot?

De twee terminals van APM Terminals op de Maasvlakte zijn losstaande entiteiten. Als u bij beide terminals een handeling moet doen heeft u 2 TAR codes nodig.