Open Access Rail Terminal

Rail operators

  • De spoorterminal van APM Terminals Maasvlakte II ligt centraal op de Maasvlakte, direct naast de havenspoorlijn en op het doorlopend spoor. Deze ligging maakt het uitermate geschikt als een consolidatiepunt voor maritieme en continentale volumes op de Maasvlakte.
Spoorterminal APM Terminals Maasvlakte II
Sinds de opening van de spoorterminal groeit het aantal treinen en bestemming snel. Een overzicht van de mogelijke bestemmingen en pro-forma windows van spooroperators bij APM Terminals Maasvlakte II zijn via onderstaande contactgegevens op te vragen.
Open Access Rail Terminal (OART)
Met het Open Access Rail Terminal concept worden spooroperators in staat gesteld om aanvullend aan het import- en exportvolume die via APM Terminals Maasvlakte II wordt afgehandeld ook andere volumes via APM Terminals Maasvlakte II te bundelen. Deze containers kunnen per spoor, weg en binnenvaart aangeleverd en per spoor opgehaald worden, of andersom.

Werkwijze
Voor het afhandelen van containers van andere (diepzee-)terminals, overslaglocaties of distributiecentra dient een apart contract te worden afgesloten door de spoorvervoerder met APM Terminals Maasvlakte II. De spoorvervoerder kan vervolgens containers (laten) afleveren of ophalen voor treinen van of naar het achterland.

Voor het transport tussen andere locaties en APM Terminals Maasvlakte II is het mogelijk om het vervoer door APM Terminals Maasvlakte II te laten uitvoeren. Alle administratieve zaken (documenten, voormeldingen op de terminals e.d.) worden uitgevoerd door APM Terminals Maasvlakte II en de containers zullen voor deadline (CCO trein (import) of deepsea vessel (export)) op de vertrekkende terminal aanwezig zijn. Op deze manier ontzorgt APM Terminals Maasvlakte II de railoperator volledig.

Uiteraard is het ook mogelijk om het transport tussen andere locaties en APM Terminals Maasvlakte II zelf te regelen. Dit kan de railoperator op 2 manieren doen:

– Er kan gebruik worden gemaakt van de tarieven van de partner vervoerder voor spoor, weg en binnenvaart. APM Terminals Maasvlakte II heeft met haar huisvervoerders scherpe tarieven afgestemd die de rail operator kan gebruiken. Hierdoor is het voor de railoperator niet nodig om een contract met een vervoerder af te sluiten. De tarieven kunnen opgevraagd worden via onderstaande contact gegevens.

– Railoperators kunnen met eigen treinen, binnenvaartschepen of trucks (of die van hun huisvervoerders) ook de containers aanleveren of uithalen.

 

Distributiebedrijven

  • De spoorterminal van APM Terminals Maasvlakte II ligt centraal op de Maasvlakte, direct naast de havenspoorlijn en op het doorlopend spoor. Deze ligging maakt het uitermate geschikt als consolidatiepunt voor continentale volumes voor bedrijven gelokaliseerd op de Maasvlakte.
Spoorterminal APM Terminals Maasvlakte II
Sinds de opening van de spoorterminal groeit het aantal treinen en bestemming snel. Een overzicht van de mogelijke bestemmingen en pro-forma windows van spooroperators bij APM Terminals Maasvlakte II zijn via de onderstaande contactgegevens op te vragen.
Open Access Rail Terminal (OART)
Doordat APM Terminals Maasvlakte II haar railterminal heeft opengesteld voor derde partijen, is het mogelijk om continentale volumes via APM Terminals Maasvlakte II over te slaan. Dit geeft bedrijven in de buurt van de terminal de gelegenheid om APM Terminals Maasvlakte II als opstart/afstap terminal naar het achterland te gebruiken. Dit resulteert in een kostenreductie op het gebied van de ‘first-mile’ transport.
Werkwijze
Voor het afhandelen van continentale containers dient een apart contract te worden afgesloten. De klant kan vervolgens containers (laten ) afleveren of ophalen voor treinen van of naar het achterland.

Het vervoer van of naar de betreffende locatie kan door APM Terminals Maasvlakte II worden uitgevoerd. Alle administratieve zaken (documenten, voormeldingen e.d.) worden uitgevoerd door APM Terminals Maasvlakte II en de containers zullen op de door de klant aangeven deadline worden vervoerd. Op deze manier wordt de klant geheel ontzorgd door APM Terminals Maasvlakte II. Uiteraard is het ook mogelijk om het vervoer zelf uit te voeren.