APMT MVII sea-side operations stopped due to dense fog.

Geachte relatie,

Vanwege dichte mist zal de operatie op de terminal helaas vertraging oplopen. Onze zeezijdige operatie is gestopt vanaf 22h00 door zeer beperkt zicht. De laatste voorspelling is dat deze situatie rond 11h00 vandaag zal veranderen. Wij houden u op de hoogte van de congestie via regelmatige updates. De overige onderdelen van de terminal opereren normaal.
We zullen de diepzee operatie hervatten wanneer dit weer veilig kan.

Met vriendelijke groet,

Sylvester van Kranenburg
Manager Execution Operations
APM Terminals Maasvlakte II B.V.

Dear relation,

Due to dense fog, the operation at the terminal will unfortunately be delayed. Our sea-sided operation has stopped by very limited visibility since 22h00. The latest prediction is that this situation will change around 11h00 today. We will keep you informed about the congestion by regular updates. The terminal’s other activities will continue as normal.
At this moment we are limited operational again on the barge- and land side.We will resume the sea-sided operation when this is safe again.

Kind regards,

Sylvester van Kranenburg
Manager Execution Operations
APM Terminals Maasvlakte II B.V.